بستن

درباره مهشید امیرشاهی

آخرین اخبار

آخرین اخبار فعالیت‌های مهشید امیرشاهی

نگاهی به «سوداگری با تاریخ»

سوداگری با تاریخ جلد یکم پاسخی به آسیب شناسی یک شکست نویسنده: محمد امینی محل نشر: امریکا تاریخ انتشار: 2013 / 1391 تعداد صفحات: 677 پس از خواندن جلد نخست «سوداگری با تاریخ» منتظر ماندم جلد دوم آن، که نویسندۀ اثر وعده­اش را داده بود، منتشر شود تا به معرفی این کار پژوهشی در پایانش بپردازم. اما حوادثی – […]

اکتبر 2020

کسی با شما نبود

کسی با شما نبود نوشتۀ مهشید امیرشاهی من چندی پیش مطلبی نوشتم در بارۀ کتابی ارزشمند و پژوهشگری قابل احترام. امروز خبر شدم قلمزنی که نه نوشته هایش در خور صفت ارزشمند است و نه خودش شایستۀ احترام – زیرا نادرستیش در شرح وقایع، چه شخصی و چه تاریخی، زبانزد است

اکتبر 2020

اظهار نظرهایی از داخل ایران

ما به بحث هایی که در داخل ایران در بارۀ آثار خانم امیرشاهی طرح میشود دسترسی نداریم.  این دو متن را اخیراَ دوستان از تارنمای دیگر هموطنان انتخاب کرده اند و به ما رسانده اند تا “در حدیث دیگران” بیاید. در پیاده کردن متون مشکل داشتیم چون در چسب و قیچی های متعدد سطور نوشته ها آشفته و در هم شده بود.

اکتبر 2020