بستن

مهشید امیرشاهی

این طرح از پانچو کاریکاتوریست بین المللی است که برای نشریۀ ال پاییس چاپ اسپانیا تهیه شده است.

زندگی‌نامه