بستن
تجدید چاپ آثار کامل مهشید امیرشاهی توسط گروه انتشارات آزاد ایران – سوئد

تجدید چاپ آثار کامل مهشید امیرشاهی توسط گروه انتشارات آزاد ایران – سوئد

تجدید چاپ آثار کامل مهشید امیرشاهی توسط گروه انتشارات آزاد ایران – سوئد

 

http://tinyurl.com/pbxazxq

info@wisehsoue-publishing.com

 

مجلد دوم : افسانه های ایرانی عصر ما

برای خرید از آمازون روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.amazon.com/Complete-Works-Mahshid-Amirshahy-Persian/dp/9187751437/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1430239019&sr=8-2&keywords=amirshahy

 

سرمشق

نقدی بر چاپ جدید مجموعۀ داستانهای کوتاه مهشید امیرشاهی

نوشتۀ س. البرز

 

مهشید امیر‌شاهی: نویسنده‌ای در تبعید

نوشتۀ مریم دهکردی

 

تجدید چاپ آثار کامل مهشید امیرشاهی توسط گروه انتشارات آزاد ایران – سوئد

http://tinyurl.com/pbxazxq

info@wisehsoue-publishing.com

مجلد اول: مجموعۀ داستانهای کوتاه

برای خرید از آمازون روی لینک زیر کلیک کنید

http://amzn.com/9187751496