بستن

چند عکس جدید از مهشید امیرشاهی

داستان خوانی در کانون ایران

عکسها از آدوم صابونچیان

لندن ژانویه 2014

 

سخنرانی در بارۀ محمد مصدق به مناسبت سالگرد ملی شدن صنعت نفت

وین مارس 2014